Key dates

May 2024

20 May

GCSE Polish (8688/SF) June 2024 series

20 May

GCSE Polish (8688/SH) June 2024 series

June 2024

12 June

Exam for GCSE Polish Paper 1 (8688/LF) June 2024 series
Start time: pm
Duration: 35m

12 June

Exam for GCSE Polish Paper 1 (8688/LH) June 2024 series
Start time: pm
Duration: 45m

12 June

Exam for GCSE Polish Paper 3 (8688/RF) June 2024 series
Start time: pm
Duration: 45m

12 June

Exam for GCSE Polish Paper 3 (8688/RH) June 2024 series
Start time: pm
Duration: 1h

18 June

Exam for GCSE Polish Paper 4 (8688/WF) June 2024 series
Start time: pm
Duration: 1h

18 June

Exam for GCSE Polish Paper 4 (8688/WH) June 2024 series
Start time: pm
Duration: 1h 15m